Kursus 2: At afdække mønstre - De fem geografiske dimensioner

Gratis kursus for undervisere i geografi i grundskolen og gymnasiet.
26. oktober 2023
AFLYST

KURSET ER AFLYST

Geografforbundets styrelse har længe arbejde med at forstå og beskrive, hvad geografi er ud fra fem dimensioner:

- Rumlighed
- Afdække mønstre
- Forandringer over tid
- Sammenhænge
- Levevilkår

Vi afholder nu fem kurser - hver med hovedvægt på en af de fem dimensioner og trækker tråde til et sammenhængende overblik. Kurserne vil bestå af kortere oplæg, undersøgelser og faglige diskussioner af, hvad dimensioner er og kan?

 

Kursus 2: At afdække mønstre

På kurset vil vi kort præsentere alle fem dimensioner. Derefter går vi mere i dybden med, hvad dagens dimension er og kan.

Program:
1. Kort præsentation af de fem geografiske dimensioner
2. At afdække mønstre, hvad er det i en geografisk kontekst?
3. Gruppearbejder med faglige dialoger og undersøgelser om at afdække mønstre.
4. Opsamling

At afdække mønstre
- Mønstre kan beskrive vores omverden
- Kendskab til mønstre er en forudsætning for at forstår natur, kultur og samfund.

Mønstre kan være:
- Naturskabte
- Menneskeskabte

Hvordan påvirker menneskeskabte mønstre fx bebyggelse g infrastruktur naturlige mønstre?

- Hvordan og hvorfor opstår mønstre?

 

Alle deltagere får dagens undersøgelser med hjem og link til præsentationer. Materialer lægges efterfølgende på Geografforbundets hjemmeside.

Kurserne henvender sig til undervisere i geografi i grundskolen og gymnasiet.

Tag gerne en kollega med.

Kursusdage
1. Rumlighed - onsdag 27.09.23 – tilmelding inden 20.09.23
2. Afdække mønstre - torsdag 26.10.23 – tilmelding inden 19.10.23
3. Forandringer over tid - tirsdag - 14.11.23 – tilmelding inden 07.11.23
4. Sammenhænge tirsdag - 23.01.24 – tilmelding inden 16.01.24
5. Levevilkår - mandag 05.02.24 – tilmelding inden 30.01.24

Information

Dato

26. oktober 2023. kl. 14.30 -16.30.

Sted
GO Forlag, Anker Heegaards Gade 2, 3.t.v., 1572 København V.

Tilmelding
Tilmelding skal ske her på hjemmesiden.

Tilmeldingsfrist
19. oktober 2023

Ansvarlig
Iben Dalgaard. Medlem af kursusudvalget.
Mail: ida@geografforbundet.dk

Forplejning
Der serveres kaffe og vand på kurset.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er udløbet.