Fagudvalget

Fagudvalget arbejder med at styrke geografifagets position i skolen gennem didaktiske og metodiske spørgsmål i forbindelse med geografiundervisningen i Danmark. Det gør vi ved aktiv medvirken i Undervisningsministeriets udvikling af læseplaner og undervisningsvejledninger.

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.
Mobil: 25 37 28 61
e-mail: hl@geografforbundet.dk

Ditte Marie Pagaard

Næstformand. Fagudvalg. Forretningsudvalget. Kontakt til gymnasielærerforeningen. Nationalkomiteen for geografi. Facebook. Grøn Flag Grøn Skole
Tlf. privat: 24 62 90 99
e-mail: dmpa@ucc.dk eller dmp@geografforbundet.dk

Jon Bøje Hansen

Forlagsbestyrelsen. Friluftsrådets generalforsamling, Blogger på Folkeskolen, Facebook.
Tlf. 20735657
E-mail: jonboeje@geografforbundet.dk 

Christina Gellert Kürstein

Formand. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelse. Kontaktperson for DLF og de faglige foreninger. Samarbejde med biologiforbundet med Fysisk/kemilærerforeningen. Astra. Unicef. Facebook.
tlf. 30 31 70 04
e-mail: gellertkurstein@gmail.com eller ck@geografforbundet.dk