Fagudvalget

Fagudvalget arbejder med at styrke geografifagets position i skolen gennem didaktiske og metodiske spørgsmål i forbindelse med geografiundervisningen i Danmark. Det gør vi ved tæt samarbejde med DLF samt aktiv medvirken i Undervisningsministeriets www.uvm.dk udvikling af læseplaner og undervisningsvejledninger.

Kristian Nordholm

Formand for Fagudvalget.

E-mail: kn@geografforbundet.dk

Lars Bo Kinnerup

Formand Geografforbundet.

Fagudvalget og Næstformand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

Kontakt til Ministeriet uvm.dk samt Universiteter og Professionsuddannelse. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til NTS Astra.dk Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen. DANIDA um.dk.

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Mette Starch Truelsen

Medlem af Kursusudvalget og Fagudvalget. Lærer.

E-mail: mst@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Medlem af Fagudvalget.

MUNDU – center for global dannelse. WWF Verdensnaturfonden.

Mobil: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Mikkel Strange

Medlem af Fagudvalget.

E-mail: ms@geografforbundet.dk