Fagudvalget

Fagudvalget arbejder med at styrke geografifagets position i skolen gennem didaktiske og metodiske spørgsmål i forbindelse med geografiundervisningen i Danmark. Det gør vi ved aktiv medvirken i Undervisningsministeriets udvikling af læseplaner og undervisningsvejledninger.

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. 

Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.

Tlf.: 25 37 28 61

E-mail: hl@geografforbundet.dk