Kursusudvalget

Kursusudvalget arrangerer faglige studierejser til udlandet og regionale ekskursioner samt den årlige Geografweekend.

Læs mere om vores studierejser og ekskursioner.

Lise Rosenberg

Formand for Kursusudvalget. Forretningsudvalget. Kontaktperson mellem regionalerne og styrelsen. Skolekom. Unicef. Øko-net. RCE Danmark.
Mobil: 22 39 77 77
e-mail: lr@geografforbundet.dk eller lise@rosenbergs.dk

Brynjolfur Thorvardsson

Kursusudvalget. Webmaster. Hjemmesiden og First Class.
Tlf. 8832 1600
E-mail: binni@binni.eu

Mette Starch Truelsen

Kursusudvalget. Hjemmesideudvalget.
Tlf. privat: 49 21 60 21 Mobil: 299 04 299
e-mail: mst@geografforbundet.dk

Alice Bæk Carlsen

Kursusudvalget. Grønt flag grøn skole.  
E-mail: aliceb@geografforbundet.dk

Rico Kongsager

Kursusudvalget - Kontakt til Kgl. Geografisk Selskab, Nationalkomiteen for Geografi, Universiteterne og Gymnasielærerforeningen.
Underviser på University College Sjælland og Bagsværd Kostskole & Gymnasium
Tlf. 61690468
E-mail: ricokongsager@gmail.com