Kursusudvalget

Kursusudvalget arrangerer fagkurser og faglige studierejser til udlandet og regionale ekskursioner samt den årlige GW Geografweekend.

Læs mere på hjemmesiden om vores studierejser og ekskursioner.

Lise Rosenberg

Næstformand Geografforbundet.

Formand for Kursusudvalget. 

Kontaktperson for Regionalerne. UNICEF - Mellemfolkeligt Samvirke.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk 

Mette Starch Truelsen

Medlem af Kursusudvalget og Fagudvalget. Lærer.

E-mail: mst@geografforbundet.dk

Myuran Balasubramaniam

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Kursusudvalget. Lærer i Folkeskolen. Repræsenterer Geografforbundet i DLF.

Tlf.: 29 72 93 89

E-mail: mb@geografforbundet.dk 

Iben Dalgaard

Medlem af kursusudvalget.

Mobil: 42 68 64 34

Mail: ida@geografforbundet.dk

Steen Friis Jensen

Medlem af Kursusudvalget.

E-mail: sfj@geografforbundet.dk