Forlagsbestyrelsen

Bestyrelsen for GO Forlag tegner visionerne og lægger strategien for forlagets arbejde samt ansætter forlagets direktør. Direktøren har ansvaret for GO Forlags udvikling og den daglige drift.

Bestyrelsen er ansvarlig over for myndigheder og Geografforbundets styrelse.

Erik Sjerslev Rasmussen

Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi.

Tlf.: 86 84 50 58 eller 60 83 07 60

E-mail: esr@geografforbundet.dk, erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk eller esr@goforlag.dk

Lars Bo Kinnerup

Formand for Geografforbundet, Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

Kontakt til Universiteterne. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til Astra. Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen.

Tlf.: 57 84 80 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk

Nikolaj Charles Bunniss

Næstformand for Geografforbundet, Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

MONA. FirstClass. Facebook. Blogger på Folkeskolen.

E-mail: ncb@geografforbundet.dk

Jens Korsbæk Jensen

Forlagsbestyrrelsen jkc@goforlag.dk

Susanne Rasmussen

Kasserer for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelsen.

MUNDU – center for global dannelse. WWF.

Tlf.: 86 16 73 19

E-mail: sur@geografforbundet.dk