Forlagsbestyrelsen

Bestyrelsen for GO Forlag tegner visionerne og lægger strategien for forlagets arbejde samt ansætter forlagets direktør. Direktøren har ansvaret for GO Forlags udvikling og den daglige drift.

Bestyrelsen er ansvarlig over for myndigheder og Geografforbundets styrelse.

Erik Sjerslev Rasmussen

Forlagsbestyrelsen. Forretningsudvalget.

Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi.

Tlf.: 86 84 50 58 eller 60 83 07 60

E-mail: esr@geografforbundet.dk, erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk eller esr@goforlag.dk

Christina Gellert Kürstein

Formand for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Fagudvalget. Forlagsbestyrelsen. 

Kontaktperson for DLF og de faglige foreninger. Samarbejde med biologiforbundet med Fysisk/kemilærerforeningen. Astra. Unicef. Facebook.

Tlf. 30 31 70 04

E-mail: gellertkurstein@gmail.com eller ck@geografforbundet.dk

Lars Bo Kinnerup

Forlagsbestyrelsen.

Kontakt til Universiteterne. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til Astra. Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen.

Tlf.: 57 84 80 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk 

Nikolaj Charles Bunniss

Forlagsbestyrelsen.

MONA. FirstClass. Facebook. Blogger på Folkeskolen.

E-mail: ncb@geografforbundet.dk

Jens Korsbæk Jensen

Forlagsbestyrrelsen jkc@goforlag.dk