Forlagsbestyrelsen

Bestyrelsen for GO Forlag A/S tegner visionerne og lægger strategien for forlagets arbejde samt ansætter forlagets direktør. Direktøren har ansvaret for GO Forlags udvikling og den daglige drift.

Bestyrelsen er ansvarlig over for myndigheder og Geografforbundets styrelse. 

Lars Bo Kinnerup

Formand Geografforbundet.

Fagudvalget og Næstformand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

Kontakt til Ministeriet uvm.dk samt Universiteter og Professionsuddannelse. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til NTS Astra.dk Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen. DANIDA um.dk.

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer Geografforbundet.

Formand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

E-mail: jkj@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Medlem af Fagudvalget.

MUNDU – center for global dannelse. WWF Verdensnaturfonden.

Mobil: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Christina Gellert Kürstein

Bestyrelsen GO Forlag A/S.

E-mail: cgk@goforlag.dk

Myuran Balasubramaniam

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Kursusudvalget. Lærer i Folkeskolen. Repræsenterer Geografforbundet i DLF.

Tlf.: 29 72 93 89

E-mail: mb@geografforbundet.dk