Styrelsen

Styrelsen står for den overordnede ledelse af Geografforbundet.

Christina Gellert Kürstein Formand

Formand for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Fagudvalget. Forlagsbestyrelsen. 

Kontaktperson for DLF og de faglige foreninger. Samarbejde med biologiforbundet med Fysisk/kemilærerforeningen. Astra. Unicef. Facebook.

Tlf. 30 31 70 04

E-mail: gellertkurstein@gmail.com eller ck@geografforbundet.dk

Ditte Marie Pagaard

Næstformand for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Fagudvalget.

Kontakt til gymnasielærerforeningen. Nationalkomiteen for geografi. Facebook. Grøn Flag Grøn Skole.

Tlf. 24 62 90 99

E-mail: dmpa@ucc.dk eller dmp@geografforbundet.dk

Lise Rosenberg

Formand for Kursusudvalget. Forretningsudvalget.

Kontaktperson mellem regionalerne og styrelsen. Unicef.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk eller lise@rosenbergs.dk

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. 

Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.

Tlf.: 25 37 28 61

E-mail: hl@geografforbundet.dk

Mette Starch Truelsen

Kursusudvalget. Facebook.

E-mail: mst@geografforbundet.dk

Erik Sjerslev Rasmussen

Forlagsbestyrelsen. Forretningsudvalget.

Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi.

Tlf.: 86 84 50 58 eller 60 83 07 60

E-mail: esr@geografforbundet.dk, erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk eller esr@goforlag.dk

Susanne Rasmussen

Kasserer for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelsen.

MUNDU – center for global dannelse. WWF.

Tlf.: 86 16 73 19

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Lars Bo Kinnerup

Forlagsbestyrelsen.

Kontakt til Universiteterne. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til Astra. Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen.

Tlf.: 57 84 80 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk 

Nikolaj Charles Bunniss

Forlagsbestyrelsen.

MONA. FirstClass. Facebook. Blogger på Folkeskolen.

E-mail: ncb@geografforbundet.dk

Alice Bæk Carlsen

Kursusudvalget.

Grønt flag grøn skole, Øko-net. RCE Danmark, Samarbejde med biologiforbundet og Fysisk/kemilærerforeningen.

E-mail: aliceb@geografforbundet.dk

Jon Bøje Hansen

Fagudvalget.

Friluftsrådets generalforsamling. Blogger på Folkeskolen. Facebook.

Tlf.: 20 73 56 57

E-mail: jonboeje@geografforbundet.dk 

Ole Pagh-Schlegel

Kursusudvalget.

Facebook. Kongeligt Geografisk Selskab.

Tlf.: 51 54 96 04

E-mail: ole_pagh@hotmail.com 

Bo Hildebrandt

Suppleant