Styrelsen

Styrelsen står for den overordnede ledelse af Geografforbundet.

Christina Gellert Kürstein Formand

Formand. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelse. Kontaktperson for DLF og de faglige foreninger. Samarbejde med biologiforbundet med Fysisk/kemilærerforeningen. Astra. Unicef. Facebook.
tlf. 30 31 70 04
e-mail: gellertkurstein@gmail.com eller ck@geografforbundet.dk

Ditte Marie Pagaard

Næstformand. Fagudvalg. Forretningsudvalget. Kontakt til universiteterne. MONA. Facebook. Grøn Flag Grøn Skole
Tlf. privat: 24 62 90 99
e-mail: dmpa@ucc.dk eller dmp@geografforbundet.dk

Lise Rosenberg

Formand for Kursusudvalget. Forretningsudvalget. Kontaktperson mellem regionalerne og styrelsen. Skolekom. Unicef. Øko-net. RCE Danmark.
Mobil: 22 39 77 77
e-mail: lr@geografforbundet.dk eller lise@rosenbergs.dk

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.
Mobil: 25 37 28 61
e-mail: hl@geografforbundet.dk

Mette Starch Truelsen

Kursusudvalget. Hjemmesideudvalget.
Tlf. privat: 49 21 60 21 Mobil: 299 04 299
e-mail: mst@geografforbundet.dk

Erik Sjerslev Rasmussen

Forlagsbestyrelsen. Kgl. Geografisk Selskab, Nationalkomiteen for geografi.
Tlf. privat: 86 84 50 58 Mobil: 60 83 07 60
e-Mail: esr@geografforbundet.dk 
eller erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk 
eller esr@geografforlaget.dk

Jonas Straarup Christensen

Fagudvalget. Friluftsrådets generalforsamling. Blogger på Folkeskolen. Facebook.
Tlf: 28925801
e-mail: jones8900@gmail.com 
eller jsc@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Kasserer. Kursusudvalget. MUNDU – center for global dannelse. WWF.
Tlf. 86167319   e-mail: sur@geografforbundet.dk

Brynjolfur Thorvardsson

Kursusudvalget. Webmaster. Hjemmesiden og First Class.
Tlf. 8832 1600
E-mail: binni@binni.eu

Lars Bo Kinnerup

Forlagsbestyrelsen. Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til Astra. Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen.
Tlf. 5784 8005 
E-mail: lbk@geografforbundet.dk 

Rico Kongsager

Kursusudvalget - Kontakt til Kgl. Geografisk Selskab, Nationalkomiteen for Geografi, Universiteterne og Gymnasielærerforeningen.
Underviser på University College Sjælland og Bagsværd Kostskole & Gymnasium
Tlf. 61690468
E-mail: ricokongsager@gmail.com

Jon Bøje Hansen

Suppleant
Tlf. 20735657
E-mail: jonboeje@geografforbundet.dk 

Nikolaj Charles Bunniss

Forlagsbestyrelsen. Facebook.
E-Mail: ncb@geografforbundet.dk

Alice Bæk Carlsen

Kursusudvalget. Grønt flag grøn skole.  
E-mail: aliceb@geografforbundet.dk