Styrelsen

Geografforbundets styrelse er foreningens øverste organ. Styrelsen står for ledelsen af foreningen.

Lars Bo Kinnerup

Formand Geografforbundet.

Fagudvalget og Næstformand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

Kontakt til Ministeriet uvm.dk samt Universiteter og Professionsuddannelse. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til NTS Astra.dk Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen. DANIDA um.dk.

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Lise Rosenberg

Næstformand Geografforbundet.

Formand for Kursusudvalget. 

Kontaktperson for Regionalerne. UNICEF - Mellemfolkeligt Samvirke.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk 

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer Geografforbundet.

Formand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

E-mail: jkj@geografforbundet.dk

Iben Dalgaard

Medlem af kursusudvalget.

Mobil: 42 68 64 34

Mail: ida@geografforbundet.dk

Mette Starch Truelsen

Medlem af Kursusudvalget og Fagudvalget. Lærer.

E-mail: mst@geografforbundet.dk

Myuran Balasubramaniam

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Kursusudvalget. Lærer i Folkeskolen. Repræsenterer Geografforbundet i DLF.

Tlf.: 29 72 93 89

E-mail: mb@geografforbundet.dk 

Susanne Rasmussen

Bestyrelsen GO Forlag A/S. Medlem af Fagudvalget.

MUNDU – center for global dannelse. WWF Verdensnaturfonden.

Mobil: 28 59 14 38

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Kristian Nordholm

Formand for Fagudvalget.

E-mail: kn@geografforbundet.dk

Mikkel Strange

Medlem af Fagudvalget.

E-mail: ms@geografforbundet.dk

Steen Friis Jensen

Medlem af Kursusudvalget.

E-mail: sfj@geografforbundet.dk