Om Geografisk Orientering

Vores medlemsblad hedder Geografisk Orientering, og udsendes til foreningens medlemmer 5 gange om året.

Vi lægger med bladet stor vægt på at give vores medlemmer et fagligt og undervisningsrelevant indhold, hvor du som læser kan dykke ned i spændende og aktuelle artikler inden for geografi og naturvidenskab.

Bladets tema skifter for hvert nummer. Ud af de i alt 5 numre har 3 af dem et specifikt tema – fx ’kaffe’, ’olie’ eller ’skrald’ – som bliver gået i dybden med gennem forskellige artiklers vinkler og synspunkter. Derudover tager et af numrene udgangspunkt i årets Geografweekend, som er foreningens temaorienterede weekend med oplæg, oplevelser og debat. Det sidste nummer har et blandet indhold med forskellige temaer.

Bladet udkommer i marts, juni, august, oktober og december.

Vi elsker at få feedback og inspiration til nye ideer, så hvis du har ris eller ros til bladet, hvis du har en god idé eller gerne vil have din artikel i bladet, er du meget velkommen til at kontakte vores redaktør: aec@ign.ku.dk  

Se vores krav til artikler og honorarets størrelse i Forfattervejledningen.

Annoncering i Geografisk Orientering

Det er muligt at annoncere i Geografisk Orientering. Henvendelse skal ske på mail til bladets redaktør: aec@ign.ku.dk

Se annonceark og priser

 

 

 

Redaktionen for Geografisk Orientering

Ansvarshavende redaktør

Andreas Egelund Christensen

Tlf.: 26 70 80 38

E-mail: aec@ign.ku.dk

 

Morten Hasselbalch, anmelderredaktør

Tlf.: 61 66 62 32

E-mail: mnh@detfri.dk

 

Hanna Lia Fosberg

E-mail: tkp711@alumni.ku.dk

 

Taja Brenneche

E-mail: tajabrenneche@gmail.com

 

Louise Glerup Aner 

E-mail: loga@phmetropol.dk

Ole Pagh-Schlegel

E-mail: ole_pagh@hotmail.com

Michael Helt Knudsen 

E-mail: mhk@geo.ku.dk

 

Simon Laursen Bager

E-mail: simonbager@gmail.com

 

Nikka Sandvad

E-mail: xsf497@alumni.ku.dk

 

Rasmus Skov Olesen 

E-mail: rasmusskovolesen@gmail.com 

  

Sebastian Toft Hornum 

E-mail: tdm392@alumni.ku.dk

 

Teis Hansen

E-mail: teis.hansen@circle.lu.se

 

Christian Nørrelund Nielsen

E-mail: noerrelund@gmail.com

 

Charlotte Klevenfeldt

E-mail: cklevenfeldt@gmail.com