Geografforbundets medlemmer på studietur i Japan

Tokyo Gakugei University International Secondary School fik besøg af Geografforbundet.

 

 

I oktober 2017 var en gruppe af Geografforbundets medlemmer på studietur til Japan. Her besøgte man bl.a. Tokyo Gakugei University International Secondary School.

I Japan er der 9 års skolepligt startende fra 6 års alderen. Systemet er opdelt meget lig det danske uddannelsessystem.

Undervisningsplanerne er over hele landet standardiseret og forsøger at give alle elever de samme muligheder. Pensum er nationalt bestemt, og lærebøger er centralt censureret.

Landet over er skolerne konstrueret efter samme model. Skolerne bruger de samme undervisnings­materialer, og lærerne følger de samme pædagogiske metoder. Eleverne følger de samme læseplaner i samme rækkefølge gennem året og gennem skoleforløbet.

Det japanske skoleår er i grundskolen på ca. 240 dage mod fx den danske folkeskoles 200 skoledage. I det offentlige japanske skolesystem er undervisningen gratis i den skolepligtige alder.

Fundamentalt for det japanske samfund er harmoni og gruppearbejde.

For en japaner er det at være en del af en velorganiseret og hårdtarbejdende gruppe naturligt og ønskværdigt. Skolens undervisning struktureres omkring gruppearbejde og gruppeansvar.

 

Geografforbundet havde medbragt et GO Atlas til overbygningen og kort til ophæng, som blev overrakt til skolens medarbejdere.