Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift og tegner foreningen udadtil. Forretningsudvalget udgøres af Geografforbundets formand, næstformand og kasserer samt formænd for de stående udvalg, GO Forlags bestyrelsesformand og formanden for Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Christina Gellert Kürstein

Formand for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Fagudvalget. Forlagsbestyrelsen. 

Kontaktperson for DLF og de faglige foreninger. Samarbejde med biologiforbundet med Fysisk/kemilærerforeningen. Astra. Unicef. Facebook.

Tlf. 30 31 70 04

E-mail: gellertkurstein@gmail.com eller ck@geografforbundet.dk

Ditte Marie Pagaard

Næstformand for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Fagudvalget.

Kontakt til gymnasielærerforeningen. Nationalkomiteen for geografi. Facebook. Grøn Flag Grøn Skole.

Tlf. 24 62 90 99

E-mail: dmpa@ucc.dk eller dmp@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Kasserer for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelsen.

MUNDU – center for global dannelse. WWF.

Tlf.: 86 16 73 19

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. 

Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.

Tlf.: 25 37 28 61

E-mail: hl@geografforbundet.dk

Erik Sjerslev Rasmussen

Forlagsbestyrelsen. Forretningsudvalget.

Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi.

Tlf.: 86 84 50 58 eller 60 83 07 60

E-mail: esr@geografforbundet.dk, erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk eller esr@goforlag.dk

Lise Rosenberg

Formand for Kursusudvalget. Forretningsudvalget.

Kontaktperson mellem regionalerne og styrelsen. Unicef.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk eller lise@rosenbergs.dk