Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift og tegner foreningen udadtil. Forretningsudvalget udgøres af Geografforbundets formand, næstformand og kasserer samt formænd for de stående udvalg, GO Forlags bestyrelsesformand og formanden for Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Lars Bo Kinnerup

Formand for Geografforbundet, Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

Kontakt til Universiteterne. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til Astra. Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen.

Tlf.: 57 84 80 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk

Nikolaj Charles Bunniss

Næstformand for Geografforbundet, Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

MONA. FirstClass. Facebook. Blogger på Folkeskolen.

E-mail: ncb@geografforbundet.dk

Susanne Rasmussen

Kasserer for Geografforbundet. Forretningsudvalget. Forlagsbestyrelsen.

MUNDU – center for global dannelse. WWF.

Tlf.: 86 16 73 19

E-mail: sur@geografforbundet.dk

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Forretningsudvalget. 

Friluftsrådets generalforsamling. DLF og De faglige foreninger.

Tlf.: 25 37 28 61

E-mail: hl@geografforbundet.dk

Erik Sjerslev Rasmussen

Forretningsudvalget, Fagudvalget, Forlagsbestyrelsen.

Kgl. Geografisk Selskab. Nationalkomiteen for geografi.

Tlf.: 86 84 50 58 eller 60 83 07 60

E-mail: esr@geografforbundet.dk, erik.sjerslev.rasmussen@skolekom.dk eller esr@goforlag.dk

Lise Rosenberg

Formand for Kursusudvalget. Forretningsudvalget.

Kontaktperson mellem regionalerne og styrelsen. Unicef.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk eller lise@rosenbergs.dk