Forretningsudvalget

Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for foreningens drift og tegner foreningen udadtil. Forretningsudvalget udgøres af Geografforbundets formand, næstformand og kasserer samt formænd for de stående fagudvalg, GO Forlags bestyrelsesformand

Lars Bo Kinnerup

Formand Geografforbundet.

Fagudvalget og Næstformand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

Kontakt til Ministeriet uvm.dk samt Universiteter og Professionsuddannelse. Nationalkomiteen for geografi. MONA. Kontakt til NTS Astra.dk Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen. DANIDA um.dk.

Tlf.: 57 84 80 05 og Mobil: 61 68 82 05

E-mail: lbk@geografforbundet.dk eller lbk@pha.dk eller lbk@goforlag.dk

 

Lise Rosenberg

Næstformand Geografforbundet.

Formand for Kursusudvalget. 

Kontaktperson for Regionalerne. UNICEF - Mellemfolkeligt Samvirke.

Tlf.: 22 39 77 77

E-mail: lr@geografforbundet.dk 

Jens Korsbæk Jensen

Kasserer Geografforbundet.

Formand Bestyrelsen GO Forlag A/S.

E-mail: jk@geografforbundet.dk og kassereren@geografforbundet.dk

Henning Lehmann

Formand for Fagudvalget. Repræsenterer Geografforbundet i DLF (suppleant).

Tlf.: 25 37 28 61

E-mail: hl@geografforbundet.dk